OUTLET
  • PRF 5-99 Multispray Smörj- och Skyddsmedel, 400 ml

PRF 5-99 Multispray Smörj- och Skyddsmedel, 400 ml

89 kr

Skicka in din e-postadress och vi kommer att meddela dig när produkten blir tillgänglig.

PRF 5-99 Smörj- och skyddsmedel tar bort gnissel, skyddar mot oxidation och rostbildning, samt fungerar som antifrostmedel för lås och tätningar.


Användingsobjekt:
Gångjärn, kedjor och lås

Ingredienser:
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2%aromater 30-45%, propan 15-25%, butan 15-25%, propan-2-ol; isopropylalkohol, isopropanol 2-5%

Faroangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn.
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Måste skyddas från solljus.


Tillverkad i Finland


Beställ nu från Sportproffsen!

Produktrecensioner

  • Andra har även tittat på: