PRF Bajol Vaselinspray, 400 ml

109 kr

Skicka in din e-postadress och vi kommer att meddela dig när produkten blir tillgänglig.

PRF Bajor är en vidhäftande vaselinspray för krävande smörjning.


Användningsobjekt:
Kedjor, gångjärn, leder, vajrar, kugghjul, lager, glidskenor, lås, vibrationskänsliga användningsobjekt osv.

Ingredienser:
Nafta (petroleum)

Faroangivelser:
Förvaras oåtkomligt för barn.
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Irriterar huden, orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tillverkad i Finland

Beställ PRF Bajol Vaselinspray nu från Sportproffsen!

Produktrecensioner

  • Andra har även tittat på: