PRF Degreaser Rengöringsmedel, 400 ml

69 kr

I lager, leverans inom 3-6 arbetsdagar

PRF Degreaser är ett snabbt avdunstande och mycket effektivt rengöringsmedel. Medlet tar bort bl.a. olja och bromsvätska och lämnar en fettfri, ren och torr yta.
 

Användningsobjekt:

 • Kopplingar och bromsdelar
 • Metall-, glas- och keramikytor
 • De flesta gummi-, plast- och målade ytor
 • Maskiner, apparater, motorer osv.

Ingredienser:
Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Propan-2-ol

Faroangivelser:
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Extremt brandfarlig aerosol.
 • Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
 • Irriterar huden, orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Beställ nu från Sportproffsen!

Produktrecensioner

Skriv här den första kommentaren om produkten.

 • Andra har även tittat på: