Åtdragning av löpbandsmatta

Löpbandsmattan kan släppa något efter en tids användning, vilket gör att det kan kännas halt när du springer. Såhär gär du för att upptäcka när löpbandsmattan behöver dras åt, samt hur du går till väga. 

Säkerställ behovet av åtdragning:
  1. Avlägsna locket över motorn för att underlätta upptäckten av glidning på mattan
  2. Sätt på löpbandet med en hastighet på cirka 3 km/h
  3. Gå lungt på löpbandet
  4. Med ett fast grepp om handtagen, tryck beslutsamt ner den ena foten framför den andra för att bromsa mattan.
  5. Om mattan glider under dina fötter behöver den dras åt
Dra åt mattan
  1. Låt mattan rulla i promenadtempo.
  2. Löpbandets baksida har två skruvar som används för att justera rullens läge.
  3. Ta en lämplig insexnyckel och dra åt respektive skruv lika mycket, ungefär ett halv varv i taget.
  4. Följ tidigare instruktioner (ovan) för att kontrollera om mattan fortfarande glider
  5. Om den glider, dra åt ett halv varv till och fortsätt tills mattan inte längre glider under dina fötter.
Åtdragningen bör göras långsamt, ett halvt varv i taget, för att säkerställa att mattan inte blir för tight. 
Sortera: