Roddmaskin köpguide

Roddmaskin köpguide
Roddmaskin köpguide

SÅ HÄR VÄLJER DU EN LÄMPLIG RODDMASKIN


1.    För vem passar roddmaskinen?
2.    En hurdan roddmaskin ska du välja?
3.    Roddmaskinens egenskaper

Motståndstyper
    Magnetmotstånd
    Luftmotstånd
    Vattenmotstånd

Motståndssjustering
Ram och stabilitet
Roddrörelse
Roddstämning
Skärm

4.    Roddmaskiner enligt bruksbehov

Roddmaskiner för uppvarming och tillfällig träning
Roddmaskiner för aktiv hemträning
Roddmaskiner för krävande aktivtränare och företags- och föreningsbruk

5.    Roddmaskiner enligt prisklassen

Under 5000 SEK
5000 – 10 000 SEK
Över 10 000 SEK
Över 15 000 SEK

1.    För vem passar roddmaskinen?


Roddning är mycket effektiv aerobisk träning och utmärkt uppvärmning före styrketräning. Med en roddmaskin kan man göra både långtidsträning för uthållighet och korta intervaller med större motstånd. Med en högklassig roddmaskin tränar man hela kroppen, alla stora muskelgrupper med samma rörelse. Roddmaskin är särskilt nyttig när man vill träna överkroppens och ryggens muskler.

Man tränar med roddmaskin i sittande ställning, som gör roddmaskin utmärkt också för fysioterapi, rehabilitering och äldre brukare. Brukställning gör roddmaskinen lämplig för tränare med ledbesvär. Roddandets rörelse belastar bara lite de mest skadokänsliga leder av kroppen.

En roddmaskin kräver inte mycket rum i hödjriktning, alltså maskinen kan placeras även där som man inte har full rumshöjd. (Till exempel under trappor.)


2.    En hurdan roddmaskin ska du välja?


Naturligtvis bruksbehov bestämmer, vilken klass om roddmaskin man ska välja. För aktiv träning passar modeller, som ger en smidig rodderstämning och har en robust och stabil struktur. För tillfällig uppvärming räcker lättare modeller. Vidare hittar du tips om engenskaper, som man borde märka när man väljer en roddmaskin.

3.    Roddmaskinens egenskaper

Motståndstyper

Magnetmotstånd

Magnetmotsånd betyder att en magnetisk båge rör sig närmare till eller främre från maskinens svänhghjul. Magnetbågens distans från svänghjulet alltså bestämmer, hur mycket magneten resisterar svänghjuls rörelse och hur stark motsdåndet känns.

Magnetmotstånd är en normal typ av teknik i förmånliga och mellanprisade roddmaskiner. Typens förmåner är tyst ljud och hållbar teknik, men roddstämningen är normalt inte så smidig än lutftmotståndtypen (se vidare). Maximer av motståndet är ofta lägre än i andra typer. Magnetmotstånd finns i t. ex. Tunturi R20 -roddermaskinet.


Luftmotstånd

Motstandstypen känns särskilt av Concept2-roddermaskiner, och luftmotstånd är den typiska motståndstypen i proffsbruksmaskiner. Motstandstypen ger en mycket smidig och jämn roddstämning, och motståndsnivåen beror på brukarens styrka: Ju starkare ror brukaren, desto hårdare är motstånd. Typens nackdel är relativt hög ljud, motståndet surrar vid bruk som hård vind.

Det finns också maskiner, som har luft- och magnetmotsånd tillsammans, liksom FitNord Oceans 300.

Vattenmotstånd

Vattenmotstånd funkar på samma princip som luftmotstånd, alltså resistansens nivå beror på brukarens kraft. Bästa vattenmotstandsmaskiner ger en mycket verklighetstrogen rodddrag i rörelsen.


Motståndsjustering


Motståndet justeras och ställs antingen med en manual vridknapp eller från en datorskärm. Några modeller, liksom Tunturi Performance R50, har motståndsjustering i handgreppet.

Ram och stabilitet


Roddmaskinens ram och dess stabilitet spelar et stort rol,l särskilt om träningen är aktivt och tränaren är större. Ofta sker det med lättbygda roddmaskiner, att maskinens framända börjar röra sig upp och ner enligt brukarens roddrag. Samma kan hända också i stadigare maskiner, om roddaren har tillräckligt om styrka. Rörelsen kan minskas med en skyddsmatta

Glidlängd


Roddmaskinens sits måste ha tillräckligt glidlängd för tränaren, att roddraget kan göras fullt. Oftast är glidlängden ca. 70 till 80 centimeter lång. Längre tränare måste påmerkas, att ramen bjuder tillräckligt om glidlängd.


Roddstämningen


Roddragets stämning påverkas mest av motstånds typ, men också ergonomin, svänghjuls massa och returmekanismens smidighet spelar sin roll. Man kan säga, att en lättbygd roddmaskin med magnetisk motstånd kan ofta vara något stöckigt i roddragets stämning. En stadigare modell med luft- eller vattenmotstånd ger sannolikt en smidigare och mer verklighetstrogen stämning till roddraget.

Skärmen


Roddmaskinens skärm visar ofta åtminstone träningspassens tid med roddtränings distans och hastighet. Andra möjliga egenskaper är bl. a. energikonsumption, effekt i watter och temperatur. Om maskinen har en koppling till en pulsbält, får man också pulsmättning till skärmen.

Skärmpanel funkar antingen på batterier eller nätström, beroende av modell. Batterimodeller har en fördel inom placering – de behöver inte ligga nära ett eluttag.
 

4.    Roddmaskiner enligt bruksbehov


Roddmaskiner för uppvärming och tillfällig träning

För uppvärming och tillfällig träning passar oftast en lättbygd roddmaskinsmodell, liksom Tunturi Competence R20. De lättaste maskiner, som Tunturi Cardio Fit 30R, passar endast för lättaste brukare och tillfällig bruk.

Om träning är i det minska sättet regelbunden, lönar det sig att satsa lite mera till maskinen och välja en stabilare och smidigare maskin, som FitNord Oceans 300.


Roddmaskiner för aktiv hemträning

För aktiv hemträning passar bäst stadiga roddmaskiner med robusta ramer. De ger också en smidig och verklighetstrogen stämning till roddraget. Då känns det bra att träna ofta och göra ordentliga träningspass. FitNord Oceans 300 och Tunturi Performance R50 tillhör dessa klassen.


Roddmaskiner för krävande aktivtränare och företags- och föreningsbruk


Krävande hemtränare söker ofta en förstklassig roddstämning och ofelaktiga konditionstesningsmöjligheter. Concept2-roddmaskiner fyller bäst dessa krav. Deras luftmotstånd ger tränaren ett utmärkt roddstämning, och dessutom har de bl. a. förprogrammerad och kalibrerad 500-meters tävling-egenskap, med vilken man kan följa sin utvekcling exakt.

En förmånligare modell med ändå mycket realistisk roddrag och roddstämning är FitNord Oceans 300, som har ett luftmotsånd som Concept2.
 

5.    Roddmaskiner enligt prisklassen


Roddmaskinernas priser växlar mellan 2000 till 20 000 SEK. Självklart ska man inte hitta den högklassigaste roddmaskinen i den förmånligaste prisklassen. Man borde nog hitta en balans mellan sin egen bruksbehov och maskinens egenskaper. Härmed ska vi titta om egenskaper i varierande prisklasser.


Under 5000 SEK


De förmånligaste roddmaskinmodeller är oftast mycket lättbygda och ganska stöckiga av sin roddstämning. Ofta har de inte verkligt tillräckligt om egenskaper för mera intensiva träning. Dessa prisklassens maskiner, som Tunturi Cardio Fit R30 eller Gymstick FTR40 passar bäst för tillfällig bruk, oppvarming och för lättbygda brukare.

De förmånligaste modeller har oftast ett magnetmotstånd, som justeras manualt frän en vridknapp. Denna typen av roddmaskiner behöver inte nätström, alltså de kan placeras fritt var man vill.

Här finns en video om förmånliga roddmaskiner i jämförelse (video):


5000 – 10 000 SEK

Mellanprisade roddmaskiner är den populäraste klassen av hemtränare. Prisklassen innehåller en stor variation om maskiner och deras nivåer. Mest roddmaskiner i klassen har magnetiska motstånd, med några modeller har en kombination av luft- och magnetmotstånd, liksom FitNord Oceans 300. Den ger brukaren en utmärkt roddstämning.


Över 10 000 SEK

I prisklassen kan man hitta mycket högklassiga modeller, bl. a. Concept2-maskiner. Mest av roddmaskiner av prisklassen passar fint för företags- och föreningsbruk, liksom personalens träningsaler.


Över 15 000 SEK

Högsta prisklassen innehåller naturligtvis bästa maskiner. Till exempel Concept2-maskiner av högsta klassen med luftmotstånd ser man ofta i gym och annat företagsbruk. Dessa maskiner ger en utmärkt roddstämning och har en robust och stabil ram, men hembrukaren tränar oftast fint också med förmånligare modeller.