KÖPGUIDE RODDMASKINER

KÖPGUIDE RODDMASKINER
KÖPGUIDE RODDMASKINERATT VÄLJA EN LÄMPLIG RODDMASKIN
 

1. För vem passar en roddmaskin?
2. Vilken roddmodell passar just dig?
3. Roddmaskinens egenskaper
4. Välj modell efter användningsbehov
5. Roddmodellernas olika prisklasser 

1. FÖR VEM PASSAR RODDMASKINEN?

Roddning är en mycket effektiv aerobisk träning och utmärkt uppvärmning för styrketräning. Med en roddmaskin kan man göra både långtidsträning för uthållighet och korta intervaller med större motstånd. Med en högklassig roddmaskin tränar man hela kroppen. Alla stora muskelgrupper tränas med samma rörelse. Roddmaskinen är särskilt användbar när man vill träna överkroppens och ryggens muskler.

I roddmaskinen tränar man i sittande ställning. Detta gör roddmaskinen utmärkt för fysioterapi, rehabilitering och för äldre användare. Roddmaskinen är även lämplig för tränare med ledbesvär. 

En roddmaskins form är lång och låg. Maskinen funkar därmed bra att placera under låga ytor, som till exempel under trappor. 2. VILKEN RODDMASKIN PASSAR JUST DIG?

Hur mycket och hur hårt du kommer att använda din maskin, bestämmer vilken prisklass som passar dig bäst. För mer aktiv träning passar modeller som ger en smidig roddstämning, samt har en robust och stabil struktur. För mindre aktiva motionärer räcker lättare modeller. Här nedanför hittar du mer information om de olika egenskaperna!

 

3. RODDMASKINENS EGENSKAPER


Vi erbjuder tre olika motståndstyper; vatten, luft eller magnet motstånd. I följande text hittar du induviduell information om de olika motståndens egenskaper. 


Magnetmotstånd:

Magnetmotsånd betyder att en magnetisk båge rör sig närmare till eller från maskinens svänghjul. Magnetbågens distans från svänghjulet bestämmer hur mycket magneten resisterar svänghjulets rörelse och hur starkt motsdåndet känns.

Magnetmotstånd är en vanlig typ av teknik i billigare och mellanprisade roddmaskiner. Modellernas fördelar är ljudnivån är låg och den har mycket hållbar teknik. Nackdelen är att roddstämningen inte är lika smidig som lutftmotståndmodellerna (se vidare). Maxmotstånd är ofta lägre än i andra typer. Magnetmotstånd finns i t. ex. Tunturi R20 -roddermaskinet.


Luftmotstånd:

Motståndstypen känns särskilt av Concept2-roddmaskinerna. Luftmotstånd är den typiska motståndstypen i proffsbruksmaskiner. Motståndstypen ger en mycket smidig och jämn roddstämning. Motståndsnivån beror på användarens styrka: Ju starkare man ror, desto hårdare är motståndet. Modellens nackdel är ett relativt högt ljud, motståndet surrar likt hård blåst. 
Det finns även maskiner som har luft- och magnetmotsånd kombinerat,  såsom FitNord Oceans 300.

Vattenmotstånd:

Vattenmotstånd fungerar på samma princip som luftmotstånd, alltså resistansens nivå beror på användarens kraft. De bästa vattenmotståndsmaskinenar ger mycket verklighetstrogna rodddrag i rörelsen.

Motståndsjustering

Motståndet justeras och ställs in med antingen en manual vridknapp eller från en datorskärm. Några modeller, liksom Tunturi Performance R50, har motståndsjustering i handgreppet.

Ram och stabilitet

Roddmaskinens ram och dess stabilitet spelar stor roll, särskilt om träningen är mycket aktiv och motionären tyngre. Med mer lättbygda roddmaskiner kan det hända att framdelen av maskinen rör sig upp och ned med användarens roddrag. Även i stadigare modeller kan detta hända, om användaren är mycket stark. Denna oönskade rörelse kan minskas markant med hjälp av en skyddsmatta.

Glidlängd

Roddmaskinens sits måste ha tillräckligt med glidlängd för användaren, så att roddraget kan göras fullt ut. Oftast är glidlängden ca 70 till 80 centimeter långt. Längre tränare rekommederas att dubbbelkolla att maskinen har tillräckligt med glidlängd från handtaget till kroppen. 

Roddstämningen

Roddragets stämning påverkas mest av motståndstypen, men även av ergonomin, svänghjuls massan och returmekanismens smidighet. En lättbygd roddmaskin med magnetisk motstånd kan ofta vara något osmidig i roddragets stämning. En stadigare modell med luft- eller vattenmotstånd ger sannolikt en smidigare och mer verklighetstrogen stämning till roddraget.

Skärmens funktioner

Roddmaskinens skärm visar oftast träningspassets tid, distans och hastighet. Andra möjliga egenskaper är bl. a. energikonsumption, effekt i watt och temperatur. Om maskinen har en koppling till ett pulsbälte, får man även pulsmättning till skärmen.

Skärmpanelen funkar antingen med batterier eller nätström, beroende av modell. Batterimodeller har en fördel inom placering, då de inte behöver placeras nära ett eluttag.


 4. VÄLJ RODDMODELL EFTER ANVÄNDNINGSBEHOV

Roddmaskiner för uppvärming och tillfällig träning

För uppvärming och spontan träning passar oftast en lättbygd roddmaskinsmodell, såsom Tunturi Competence R20. De lättare maskinerna, som Tunturi Cardio Fit 30R, passar enbart för användare av lättare vikt och för lättare träning.

Om din träning är mer regelbunden, lönar det sig att satsa lite mera. Att välja en stabilare och smidigare maskin, som FitNord Oceans 300 är rekommenderat.


Roddmaskiner för aktiv hemträning

För mer aktiv hemmaträning passar stadiga roddmaskiner med robusta ramar allra bäst. De ger också en smidig och verklighetstrogen stämning till roddraget. Det passar utmärkt att träna ofta och göra ordentliga träningspass med den här maskinen. FitNord Oceans 300 och Tunturi Performance R50 är att rekommendera i denna prisklass.

 

Roddmaskiner för mycket aktiva tränare, företags och föreningsanvändning

Mycket aktiva hemmatränare söker ofta en förstklassig maskin med utmärkta konditionstests möjligheter. Concept2-roddmaskiner fyller bäst dessa krav. Deras luftmotstånd ger tränaren ett utmärkt roddstämning, dessutom har de bl. a. förprogrammerad och kalibrerad 500-meters tävling-egenskap, med vilken man kan följa sin utveckling exakt.

En bra modell med mycket realistiska roddrag och roddstämning är FitNord Oceans 300, som har ett luftmotsånd som Concept2.

 5. RODDMODELLERNAS OLIKA PRISKLASSER

Roddmaskinernas priser växlar mellan 2000 till 20 000 SEK. Desto högre pris, desto bättre kvalite´. Vi rekommederar att du som användare, tänker ut i förväg hur mycket du kommer att använda din maskin, och vilka egenskaper du önskar av den.  I följande text kommer vi att beskirva de olika egenskaperna.

Under 5000 SEK

De billigare roddmaskinerna är oftast mycket lättbygda och ganska osmidiga av sin roddstämning. Ofta har de inte verkligt tillräckligt med egenskaper för intensiv träning. I den här prisklassens maskiner, finns tex Tunturi Cardio Fit R30 eller Gymstick FTR40. De passar bäst för spontan användning, uppvärming och för mer lättbygda motionärer.

De förmånligaste modeller har oftast ett magnetmotstånd, som justeras manualt från en vridknapp. Denna typ av roddmaskiner behöver inte nätström, därigenom kan de placeras var som helst.

Här finns en video om förmånliga roddmaskiner i jämförelse (video):


5000 – 10 000 SEK

Mellanprisade roddmaskiner är den populäraste klassen av hemmamotionärer. Prisklassen innehåller en stor variation av maskiner och deras egenskaper. De flesta  roddmaskinerna i denna prisklass har magnetiska motstånd, några modeller har en kombination av luft- och magnetmotstånd, tex FitNord Oceans 300. Denna ger användaren en utmärkt roddstämning.

 

Över 10 000 SEK

I denna prisklass hittas mycket högklassiga modeller, bl. a. Concept2-maskiner. De flesta roddmaskiner inom denna prisklass passar utmärkt för företags- och föreningsanvändning.
 

Över 15 000 SEK

Den högsta prisklassen innehåller naturligtvis de bästa maskinerna! Concept2-maskinerna är av högsta klass, med luftmotstånd. Dessa avänds ofta av gym och föreningar. Dessa maskiner ger en utmärkt roddstämning och har en robust och stabil ram. Hemmamotionären tränar också väldigt bra med lite billigare modeller.