Discgolf discar

PRODUKTKOMMENTARER : Discgolf discar

4.8 / 5
4,8
10 recensioner i kategorin discgolf discar
Golfdiscar kan delas in i tre huvudkategorier. Drivers, midrange och putters. Därefter delas kategorin drivers in i distance drivers och fairway drivers, medan putters delas in i putter och approach. 
  • Drivers är platta och flyger längst. De används vid ditt första kast, från utkastplatsen. Distance drivers är lite snabbare och är jämfört med fairway drivers något svårare att kontrollera.
  • Midrange används vid inspel för att hamna nära korgen. De flyger längre än putters men är något svårare att kontrollera. 
  • Putters är den disc som är tjockast. De ska kunna flyga rakt och används i kastet mot korg. 
Efter du valt disc är det en bra idé att se vilken plastsort du vill ha. Några har bättre hållbarhet och andra har bättre grepp. 

Discens flyktegenskaper
Discens flyktkaraktär är indelad i fyra kategorier: speed, glide, turn och fade. 

Speed: Speed är helt enkelt farten och beräknas efter discens förmåga att klyva luften vilket påverkas dess hastighet. Speed graderas mellan ett och 14, och ju högre siffra desto snabbare flykt. Distance drivers har mellan 10 och 14, fairway drivers har mellan 6 och 9. Midrange ligger på 3 till 5 och putters har den långsammaste farten – mellan 1 och 3.

Glide: Glide beskriver förmågan att hänga kvar i luften. Ett lågt glide söker sig snabbare mot marken och ger lite bättre kontroll medan ett högt glide gör att du får lite extra längd i kasten. För nybörjare är glidet viktigt för att göra ett långt kast. Glide ligger mellan 1 till 6.

Turn: Turn står för stabilitet och beskriver hur mycket discen roterar och hur mycket discen drar åt höger när den har sin högsta fart. Turn graderas mellan +1 och -5. En disc med +1 i turn drar mindre åt högre än en disc med -5. Ju lägre siffra, desto mer drar discen åt höger för dig som är högerhänt och kastar backhand.  

Fade: Fade står för fall, och beskriver discens vilja att falla av till vänster i slutet av sin flykt när den tappar fart. Fade graderas mellan 0 till 5. En disc som är graderad till 0 avslutar sin färd rakast. En disc med fade 5 kommer att falla väldigt tvärt när den tappar fart. Nybörjare rekommenderas ofta en låg fade, eftersom dessa är enklare att få att flyga rakt. 


(Denna guide är skriven utifrån att du är högerhänt och använder backhandkast, vilket ger ett spinn medsols) 
 
Sortera: